Dictionary
 Open and Collaborative
 Home page

New uploaded meanings

 heroldo  aheno  entomólogo 
 fanfaro  liano  coloj 
 havas  bezonas  multego 
 ricevis  konsentus  veteron 
 glota  taso  malvarmas 
 tunaca  lakisto  infero 
 brumo  tasko  jupo 
 kapo  floso  kanariaj 
 fanfaro  dankemo dankemeco  bovido bovidino  aprezi apreci  fiksita  flanklasi 
 zafio  geedziga  montrofingro 
 tritika  alubio  liano 
 q es kelo  novkastila  kamparano kampulo 
 baldaü  lumajo lumilo  abatejo 
 amiko  akvo  lasi 
 ledo  popolo  paneo 
 pendumi  farbo  fulmampolo 
 glacio  guto  lapazo 
 galero  mapo  glaciujo 
 monda  revido  infan